Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-205/014779


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-205/014779

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na  parcelách uvedených na KN 6293 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Bohumila Belicu

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.