Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2015/013680


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2015/013680

Žiadosť o výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na parcelách č. 2536, 2537, 2344 CKN v k.ú. Chrámec žiadateľa jUDr. Zoltána Kónyu a manž. Kataríny

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.