Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Detva - OU-DT-OSZP-2015/000783/JAG


Začiatok stránky:

OU-DT-OSZP-2015/000783/JAG

Žiadosť na výrub stromov Ján Krahulec, Priehalina č. 477-na parcele KN-C č. 5611/1, 5611/4 v. k.ú. Hriňová

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.