Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/014344

03.12.2014

Určnie odmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny na úseku Rim. Sobota, TPZ na potoku Ľukva r.km 6,230-6,425