Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2014/013922


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2014/013922

Žiadosť na určenie podmienok výrubu drevín podľa § 47 ods. 7 zýák.543/2002 v k.ú. Krásna v r.k. 0,0-1,917 pre žiadateľa SVP Rim. Sobota

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.