Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Brezno - OU-BR-OSZP-2014/006635 Tic


Začiatok stránky:

OU-BR-OSZP-2014/006635 Tic

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie parcely KN č. 460/43 v k.ú. Bystrá (II. stupeň ochrany OP NAPANT), pre žiadateľa EAM s.r.o.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.