Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - Z/17/00466-KA


Začiatok stránky:

Z/17/00466-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu ny výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 542/2002 Z. z. na parcele č. 87/1 v k.ú. Padarovce pre žiadateľa Obec Padarovce

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.