Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - Z/14/00427- KA


Začiatok stránky:

Z/14/00427- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 3752 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Dušana Manicu

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.