Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/00045-001

10.01.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 132 ks drevín rastúcich na pozemkoch č.3289 a 2910 v k.ú. Gemer.