Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2014/00045-001


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2014/00045-001

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 132 ks drevín rastúcich na pozemkoch č.3289 a 2910 v k.ú. Gemer.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.