Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2013/00125-001


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2013/00125-001

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín poľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2001 Z.z. rastúcich na pozemku č.581 v k.ú. Jelšava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.