hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/016810

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle §47 zákona č.543/2002 Z.z – smrekov, ohrozujúcich chatu, rastúcich na parcele č.3557/2 v k.ú. Rimavská Sobota