domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2020/016537

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle §47 zákona č.543/2002 Z.z – , rastúcich na parcele 6597/2 – zastavaná plocha v k.ú.Tisovec