domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2020/014490

. Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie TTP, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.994,1018,1022,1028/1,1028/2,1027 v k.ú. Polom , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z