domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2020/014488

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie TTP od náletov Briez do 40 cm obvodu, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.7777,7792,7793,7846 v k.ú. Tisovec, podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z