domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2020/014251

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub 3 ks polosuchých stromov, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.345 a 239 v k.ú. Štrkovec pre Obec Štrkovec , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z