Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/010208

21.05.2020

 

Dokument: RÚSES okresu Rimavská Sobota

Obstarávateľ: SAŽP , Tajovského 28, Banská Bystrica

Spracovateľ:ESPIRIT s.r.o, Pletiarska 2, 962 28 Banská Štiavnica

Rok spracovania:2019