domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KA-OSZP-2020/000230

 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) od oznamovateľa – Slovenský vodohospodárky podnik, š.p. Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, technicko-pestovateľský zásah na pravom/ľavom brehu koryta toku Štiavnica v r. km 29,450 - 29,900 v k. ú. Hontianske Nemce, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.