hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BS-OSZP-2020/000928

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia na pozemku parc. č. C KN 3923 v k. ú. Štiavnické Bane