hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/054135-MB

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre fyzickú osobu v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Badín na parcele KN-1484/1 v rozsahu 24 ks smrek, 7 ks topoľ osikový, 30 ks buk lesný, 220 m2 krovitého porastu (lieska obyčajná, ruža šípová) z dôvodu ohrozenia majetku a pokračovanie v dobývacom priestore.

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/054135/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.