hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/042172-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na zásah do biotopu v zmysle §6 ods. 2 zákona 543/2002 Z.z. od spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava na lokalitách a v rozsahu:

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky na parcelách: 1218/4-časť, 1218/5-časť, 1220/2-časť, 1222/1-časť, 1234/1-časť, 736/1-časť, 739/1-časť, 751/1-časť, 741/1-časť, 741/55-časť, 741/1-časť v k.ú. Senica, 935/2-časť, 935/21-časť, 935/22-časť, 935/1-časť v k.ú. Šalková, 1993/12-časť, 1993/20-časť, 1993/34-časť, 2034/12-časť, 1993/1-časť v k.ú. Slovenská Ľupča

Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd na parcelách: 1028/1-časť v k.ú. Šalková a 2425/2-časť, 3000/3-časť v k.ú. Slovenská Ľupča

Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy na parcelách: 1033/2-časť v k.ú. Šalková a 2424/2-časť, 2424/15-časť v k.ú. Slovenská Ľupča
Dôvodom výrubu je výstavba Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/042172/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.