hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/033859

Žiadosť na vydanie súhlasu v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona 543/2002 Z.z. z dôvodu uskutočnenia športového podujatia „Donovalská šnúrka – 24 hodinový bežecký extrém“.

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/033859/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.