hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/022991-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na pasenie dobytka v zmysle §13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Donovaly na pôdnych blokoch v mapách GSAA 0201/1, 0203/1, 0212/1, 0301/1, 0303/1, 0305/1, 0309/1, 1302/1, 1304/1, 1305/1, 1309/1, 1313/1, 1315/1, 1408/1, 1410/1, 9203/1, 9204/1, 9205/1, 9211/1, 9212/1, 9302/1, 9306/1, 9307/1.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/022991/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.