hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/022965/MACH

Žiadosť na vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice v zmysle §13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Podkonice na parcele KN-E 398 (KN-C 1337). Jedná sa o legalizáciu oplotenia pozemku, ktorý je oplotený na ochranu pred paraglajdistami a prejazdom cez parcelu. Parcela sa riadne užíva kosí pre súkromné využitie – chov oviec.
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/022965/MACH

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.