hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/012706-MB

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Ľubietová na parcele KN-E 3018. Jedná sa o výrub drevín 1 ks lipy z dôvodu ohrozenia chaty a 17 ks brezy, 20 ks osiky z dôvodu odstránenia náletových drevín na predmetnej parcele.
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/012706/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.