hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/23719/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 6 ks stromov druhu borovica na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 356/1 (KN-C 2038/1), k. ú. Brusno, druh pozemku ttp. Žiadateľom je Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Brusno. Dôvodom je naklonenosť drevín a v jednom prípade aj zlomenie a tým ohrozenie osôb idúcich po panelovej ceste.