hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/027619/SF

 

Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z
o ochrane prírody a krajiny

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/027619/SF

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti, že na tunajší úrad bolo doručené oznámenie od JPRL, s.r.o., M.R. Štefánika 2465, Vranov nad Topľou v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z o plánovanej údržbe – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku energetických zariadení v ochrannom pásme NN vedenia v katastri obce Baláže. (Podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú na daný výrub a teda nie je možné sa prihlásiť do konania)