hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/032127-VIS

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Slovenská Ľupča na parcele č. 2111/24. Jedná sa o výrub drevín v počte 5 ks (smrek obyčajný) z dôvodu bezprostrednej blízkosti plynového uzáveru a plynovej prípojky a potreby opravy poškodeného oplotenia.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.