hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2020/010723-MP

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. v k. ú. Malachov na parcele KN-E 3-508. Jedná sa o výrub drevín v 121 ks: vŕba biela  24 ks; vŕba rakytová - 4 ks; lieska obyčajná - 3 ks; jelša lepkavá - 54 ks; jaseň červený - 20 ks; hrab obyčajný - 11 ks; brest horský - 3 ks; buk lesný - 1 ks; orech kráľovský - 1 ks; jabloň planá - 1 ks, kríky - 106m2.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.