hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/052345

Konanie o vydaní súhlasu na vyznačenie lyžiarskych bežeckých trás na lesných cestách vo vlastníctve resp. správe LC Beňuš , ktoré vedú územím Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma a o povolení výnimky zo zákazu ustanoveného v zákone na vjazd snežných skútrov na tieto lyžiarske trasy z dôvodu ich údržby.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.