hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-bb-oszp1-2023-047213-si

Konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 pism. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  na organizovanie športového podujatia -neverejnú súťaž v závesnom bezmotorovom lietaní a v padákovom bezmotorovom lietaní v lokalitách Kráľova hoľa, Baranovo a Podkonické pleše a  povolenia výnimiek zo zákazov ustanovených zákonom a iných súhlasov umožňujúcich uskutočnenie tohto podujatia.