hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2023/024028

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti ENJOY THE RIDE TEAM, o.z., Hronská 9, 040 01 Košice (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie súhlasov a povolenie výnimiek, umožňujúcich konanie športových podujatí – Preteky horských bicyklov – Slovenský Pohár Enduro Mýto pod Ďumbierom – Brezno a Slovenský pohár Zjazd Mýto pod Ďumbierom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.