hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/023400

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby,  Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSS, oblasť juh: „205-00 Most ev. č. 2649-3, C III/2649 v km 4,030 – Mučín, 206-00 Most ev. č. 2649-4, C III/2649 v km 4,386 – Mučín, 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.