hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/026206-MT

 

Konanie vo veci žiadosti rádioklubu Banská Štiavnica – OM3RBS o predĺžení platnosti rozhodnutia č. OU- BB- OSZP1- 2019/005066-013-MP zo dňa 14.02.2019 z dôvodu možnosti vykonávania rádioamatérskeho športu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.