hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-BB-OSZP1-2020/032570-MT

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky  v zmysle zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športového podujatia  SKIALPKRÍŽNA  WINTER  RACE, ktoré sa uskutoční dňa  6.2.2021 v Národnom parku Veľká Fatra.

Potvrdenie  záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní  je potrebné doručiť  na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.