hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/025941- PF

Konanie vo veci žiadosti vydania súhlasu a povolenia výnimky k projektu geologickej úlohy „zabezpečenie dodatočného zdroja podzemnej vody pre horský hotel Kráľova studňa“, ako aj k udeleniu príslušných výnimiek a súhlasu k vykonávaniu technických geologických prác v území Národného parku Veľká Fatra.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. L. Štúra č.1, 974 05 B. Bystrica  spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.