hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/012479-FL

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky podľa § 13, § 14 a § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu akcie “Cyklistický prechod Muránskou planinou“, ktorý sa uskutoční dňa 01.08.2020.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.