hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-0SZP1-2021/016008-MT

Konanie vo veci žiadosti povolenia výnimky v zmysle zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na prejazd a státie motorových vozidiel po vyznačenej trase na území Národného parku Nízke tatry pri príležitosti 10. ročníka Medzinárodného podujatia – Zraz Jeep Wrangler pod Hradom v Slovenskej Ľupči.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.