hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/07792/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 4 ks stromov druhu vŕba na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 1322/24, k. ú. Badín, druh ttp. Žiadateľom je Milan Susedka, Smreková 5, Zvolen. Dôvodom je nebezpečné naklonenie stromu a budúca stavba.