Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/004610

06.02.2020

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks smrekov po víchrici naklonených nad chatou , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNK 4584, v k.ú. Rimavská Sobota pre Tatianu Dunajovú