Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2020/000202

14.01.2020

Žiadosť o opätovné vydanie súhlasu na základe uplynutia platnosti rozhodnutia č. OU-BS-OSZP-2014/001547 na organizovanie hudobno kultúrneho podujatia SITNO BLUES, ktoré sa realizuje od roku 2009 v priestoroch bývalého lyžiarskeho strediska v lokalite Počúvadlianske jazero v k. ú. Banská Štiavnica. Podujatie sa bude realizovať na prelome mesiacov júl a august, tradične od piatku do nedele.