Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

C/2012/00211/ZH-NOH

04.02.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín  ( borovice )  v k. ú. Sklené Teplice na pozemnku parc. č. 849/3. Žiadateľ  - Mgr. Magdaléna  Lukáčová, bytom Príčina 345.