hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00758/KU

Žiadateľ Gabriel Juhoš - GAVLAS, Mikszáthova 6, 990 01 Veľký Krtíš požiadal o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub 17 stromov s obvodmi kmeňov od 47 cm do 67 cm, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 2637/1 - ostatná plocha v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že dreviny prekážajú vybudovaniu prístupovej komunikácie k novobudovanému objektu "Obchodná - administratívna budova" na Ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši.