Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/17/00466-KA

24.03.2014

Žiadosť na vydanie súhlasu ny výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 542/2002 Z. z. na parcele č. 87/1 v k.ú. Padarovce pre žiadateľa Obec Padarovce