Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/14/00421- DG

12.03.2014

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona v k.ú. Dubno na parcele č. 78/4( ostatné plochy) žiadateľa Obec Dubno