Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/14/00339-KA

12.03.2014

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ô 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. na parcele č. 711/1 v k.ú. Čerenčany pre žiadateľa obec Čerenčany