Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/14/00191- KA

26.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na leteckú aplikáciu hnojív a humínových kyselín podľa § 14 ods. 2 písm. c) zák. č. 506/20013 Z. z. na lesných pozemkoch v užívaní Mestských lesov Tisovec.