Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/14/00044- DG

08.01.2014

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín v k.ú. Mojín na parcele č. 1096 CKN žiadateľa Ľubomíra Drugdu