Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/13/00282- DG

03.12.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Mojín na parcelách č. 700,701,704,706,707,709,710,711,712,713,708, CKN( TTP a OP) žiadadtelľa Jána Vrábľa, Mojín