hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z/13/00244- Dg

ZIadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods,3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3966/259 CKN žiadateľa Michala Trochu