domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Z/13/00244- Dg

ZIadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods,3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3966/259 CKN žiadateľa Michala Trochu